Valmiera Summer Cup 2021 has been CANCELLED

Decision has been made! International youth basketball tournament Valmiera Summer Cup 2021 has been CANCELLED!

Taking into account the national restrictions on the spread of Covid-19, the tournament management in cooperation and consultation with the Sports Department of the Ministry of Education and Science, the Latvian Basketball Union and Valmiera municipality has decided to cancel the Valmiera Summer Cup during the Covid-19 pandemic.

We thank the tournament participants, teams and coaches for their trust, as well as the sponsors and supporters of Valmiera Summer Cup.

With a clear view of the future, determination and motivation, we will prepare for future tournaments and look forward to meeting you on the basketball courts other year!Thanks!

❤️

_____________________________

Lēmums ir pieņemts!Starptautiskais jauniešu basketbola turnīrs Valmiera Summer Cup 2021 ir ATCELTS!

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, turnīra vadība, sadarbojoties un kosultējoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamentu, Latvijas Basketbola savienību un Valmieras novada pašvaldību, ir pieņēmusi lēmumu atcelt Valmiera Summer Cup turnīru Covid-19 pandēmijas laikā.

Pateicamies turnīra dalībniekiem, komandām un treneriem par izrādīto uzticību, kā arī Valmiera Summer Cup sponsoriem un atbalstītājiem.

Ar skaidru skatu nākotnē, apņēmību un motivāciju gatavosimies nākotnes turnīriem un gaidīsim tikšanos ar Jums basketbola laukumos!Paldies!

❤️